Opublikowany przez it

DNI KULTURY POLSKIEJ W SUCZAWIE W RUMUNII

W dniach 5-7 września br. Związek Polaków w Rumunii zorganizował, w Suczawie na rumuńskiej Bukowinie, już po raz 15-ty „Dni Kultury Polskiej” obejmujące w swoim programie zarówno sympozjum naukowe jak również udział w Dożynkach w jednej ze wsi zamieszkałej przez Polaków.

Dwudniowe Sympozjum naukowe, którego celem było dalsze zacieśnianie więzi między narodami polskim i rumuńskim poprzez wykazywanie łączących te narody wielowiekowego bogactwa historycznych i kulturalnych związków, poprzez przypominanie prominentnych osobistości kreujących kulturę i politykę, poprzez prezentowanie naszych tradycji i obyczajów, czasami podobnych – czasami świadczących o naszej odrębności etnicznej, poprzez wymianę doświadczeń w życiu społeczno – gospodarczym ukierunkowaną na budowanie coraz lepszej przyszłości dla naszych narodów.

Zdumiewający jest zapał i ogromne zainteresowanie tematyką wzajemnych relacji polsko – rumuńskich, czego wyrazem było wygłoszenie podczas Sympozjum ponad 40-tu referatów przez przedstawicieli uniwersytetów, instytutów, muzeów itp. z tytułami profesorów (10), doktorów (26) z Polski, Rumunii i Mołdawii.

Prezentowana tematyka wykładów mogła zadowolić bardzo różne zainteresowania licznie zebranych słuchaczy, obejmując zarówno czasy odległe – jak np. wystąpienie prof. dr hab. Grzegorz Jawora z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pt. „Udział Mołdawian i Siedmiogrodzian w szerzeniu kolonizacji wołoskiej na obszarach Królestwa Polskiego na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych”  jak również te nie tak dawno przeżywane, opisane w wystąpieniu dr hab. Agnieszki Kastory z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. „Specyfika rumuńskiej rewolucji 1989 na tle dekomunizującej się Europy”.

W sekcji obejmującej literaturę i kulturę dyskutowano natomiast między innymi o M. Eminescu, Czesławie Miłoszu, Tadeuszu Różewiczu czy też Sławomirze Mrożku. Natomiast w sekcji poruszającej problematykę mniejszości narodowych, bardzo ciekawe wystąpienie miał dr Jan Bujak z Krakowa na temat „Polskie organizacje studenckie w Czerniowcach przed pierwszą wojną światową”.

 

W inauguracji DNI POLSKICH, która się odbyła w pomieszczeniach Muzeum Historii wzięli udział przedstawiciele władz miasta i województwa Suczawa;
- Prefekt Suczawy – Florin Sinescu,
- Przewodniczący Rady Wojewódzkiej – Cătălin  Nechifor,
- Burmistrz Suczawy – Ion Lungu,
- Dyr. Muzeum Bukowiny – Emil Ursu
oraz Poseł Ghervazen Longher – Przewodniczący Związku Polaków w Rumunii.

Ze strony polskiej uczestniczyli;
- prof. dr Kazimierz Jurczak (inicjator Dni Polskich w 1999 roku),
- delegacja Województwa Podkarpackiego z V-ce Wojewodą – Tadeuszem Pióro,
- Stanisława Jakimowski – Nacz. Redaktor miesięcznika „POLONUS”,
- Tadeusz Gajdamowicz – z Towarzystwa Polsko – Rumuńskiego w Krakowie
oraz liczne grono wykładowców i gości z Polski, Rumunii i Mołdawi.

Przewodniczący Związku Polaków w Rumunii, otwierając uroczystości, poza podziękowaniami skierowanymi do przedstawicieli władz rumuńskich i polskich za pomoc finansową i organizacyjną, obiecał kontynuowanie Dni Polskich również w następnych latach. W wystąpieniach przedstawicieli władz miasta i województwa Suczawy, oprócz słów pełnych kurtuazji i sympatii podkreślano, że mniejszość polska w tym regionie jest najbardziej aktywna a jej działalność w ramach Związku Polaków jest wpisana w kalendarz wydarzeń kulturalno – artystycznych Suczawy.

Natomiast prof. K. Jurczak w swoim wystąpieniu między innymi oświadczył, że „nie zna innej wspólnoty polskiej lepiej zorganizowanej niż ta z Rumunii”.

Wydarzeniem kulturalnym dającym oprawę części oficjalnej inauguracji Dni Polskich był wernisaż wystawy pt. „Cztery miasta – Kiszyniów – Lwów – Bukareszt  – Kraków” prezentującej zdjęcia z archiwów rodziny Tadeusza Gajdamowicza – najstarszego, liczącego 90 lat, uczestnika Dni Polskich.

Wystawa jest wiarygodnym i sugestywnym dokumentem losów polskich rodzin, próbujących się osiedlić i budować szczęście rodzinne – niestety na terenach i w czasie bardzo niekorzystnym, kiedy okrutna zawierucha dziejów wielu rodzin nie oszczędziła.

Z drugiej strony, zdjęcia pokazują aktywność Polaków na tych terenach nasyconą głębokim patriotyzmem.

 

 

Po dwudniowych obradach i podsumowaniu Sympozjum, miała miejsce prezentacja ostatnich wydawnictw w języku polskim i rumuńskim, obejmujących problematykę stosunków polsko – rumuńskich. Autorzy, obecni na obradach omawiali swoje dzieła;
- A. Burakowski, A. Gubrynowicz, P. Ukielski swoją książkę pt. „1989. Toamna naţiunilor”, Editura Polirom, Bucureşti 2013.
- G. Jawor „Aşezările de drept valah şi locuitorii lor din Rutenie Roşie în Evul Mediu târziu”, Editura Universiteţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi 2013.
- Jan Bujak, monografia „ Gazeta Polska 1883-1914”.
- Nicolae Mareş „Raporturii romano-polone de-a lungul secolelor” Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti 2013.

Najciekawszą promowaną przez pana Ministra d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jana Stanisława Ciechanowskiego była wydana przez Centrum KARTA z Warszawy, książka w języku rumuńskim o uchodźcach polskich do Rumunii w latach 1939-1945 pt. „Iar pământul vostru a devenit casa noastră”

Przy okazji prezentacji tej książki, która wyraża podziękowanie narodowi rumuńskiemu za azyl i gościnność w tym trudnym okresie tułaczki wojennej, pan Minister dokonał dekoracji 12 osób Medalami PRO PATRIA, wśród których była pani Stanisława Jakimowski oraz Prezes Związku Polaków, pan Gerwazy Longher.

W godzinach wieczornych, w Domu Polskim wystąpiły ludowe zespoły pieśni i tańca. Z Suczawy zespół Cyprian Porumbescu oraz z Rzeszowa studencki zespół Resovia Saltans.

Sympozjum naukowe miało bardzo bogatą oprawę jeśli chodzi o imprezy towarzyszące a klamrą wieńczącą sukces DNI KULTURY POLSKIEJ w Suczawie były tradycyjnie DOŻYNKI czyli Święto Plonów – SÃRBÃTOAREA ROADELOR, które tym razem miały miejsce we wsi Soloneţu Nou, gdzie większość mieszkańców stanowią Polacy i gdzie ostatnio wybudowano piękny – nowy Dom Polski.

Jak zwykle, Dożynki rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez Biskupa pomocniczego Diecezji Iaşi – Aurel Percă, która zgromadziła licznie przybyłych mieszkańców i nie mniej licznych gości. Po Mszy miała miejsce część oficjalna, w której wystąpił między innymi Ambasador RP w Bukareszcie – Pan M. Szczygieł, część artystyczna, w której wystąpiły zespoły taneczne z Polski i Rumunii oraz „wielka konsumpcja specjalności kulinarnych” przygotowanych i prezentowanych przez kilka wsi zamieszkiwanych przez Polaków. Wielki PIKNIK na wszystkich uczestnikach DNI POLSKICH pozostawił niezapomniane wrażenia.

[tekst i zdjęcia, Ryszard Cygan]

Uczestnicy DNI KULTURY POLSKIEJ w Szczawie (Rumunia)

 

 dr. Lilia Zabolotnaia(Instytut Historii z Kiszyniowa – Mołdawia) i prowadzący odrady prof. dr. Constantin Rezachevici z Bukaresztu.

 

 Minister ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych St. Ciechanowski dekoruje Medalem PRO PATRIA

Przewodniczącego Związku Polaków w Rumunii Gerwazego Longhera

 

Wystąpienie Nacz. Redaktor pisma „POLONUS”

Pani Stanisławy Jakimowski

 

Rozpoczynają się Dożynki w Solonemu Nou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opublikowano w Aktualności. Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>