Opublikowany przez administrator

Arkadiusz Cendrowski – ,,Z życia Kościołów w Rumunii – październik 2008″

01.10- Kościół rzymskokatolicki wspominał w liturgii św. Teresę od Dzieciątka Jezus-patronkę misji. (rum. Sf. Tereza a Pruncului Isus). W rzymskokatolickiej diecezji Jassy główne uroczystości odbyły się w Wyższym Seminarium Duchownym (którego patronką jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus), podczas uroczystej Mszy św. połączonej z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2008/2009, którą odprawił ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji Jassy, bp Petru Gherghel.

03.10- 15 rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych prawosławnych rumuńskich teologów o. Dumitru Stăniloae. Urodził się 16 listopada 1903 r. w miejscowości Vlădeni (okręg Braşov). Był profesorem i wykładowcą wielu uczelni prawosławnych, m.in. Wydziałów Teologii Prawosławnej w Bukareszcie, Sibiu, Braşov.

03.10-05.10- w mieście Veliko Târnovo (Bułgaria) odbył się festiwal muzyki religijnej. W festiwalu wziął udział także chór prawosławnych studentów teologii z rumuńskiego miasta Giurgiu, który przybył wraz z ordynariuszem prawosławnej diecezji Giurgiu, biskupem Ambrozie Meleacă. Rumuński chór otrzyma od jury specjalna nagrodę i wyróżnienie, za wykonanie utworów w języku bułgarskim.

05.10- bp pomocniczy rzymskokatolickiej diecezji Jassy, bp Aurel Percă odwiedził w Rzymie rumuńską diasporę wyznania rzymskokatolickiego .Biskup Percă spotkał się z Rumunami m.in. z miejscowości Ladispoli, gdzie o godz. 9.00 sprawował uroczystą Mszę Św.

05.10-26.10 – w Rzymie odbyło się XII Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone „Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła”. Na Synod w roli obserwatorów zostali zaproszeni także przedstawiciele Prawosławnych Patriarchatów z Rosji, Serbii i Rumunii. Rumunię reprezentowali na Synodzie: bp György Jakubinyi ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji Alba Iulia i Administrator Apostolski Kościoła Ormiańskiego w Rumunii; bp Florentin Crihălmeanu ordynariusz greko-katolickiej diecezji Cluj-Gherla; zaś ze strony Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej jako obserwatorzy uczestniczyli: bp Siluan Marsilianul, biskup Diecezji Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej dla Włoch; reprezentant patriarchatu rumuńskiego, prawosławny metropolita Târgovişte, bp Nifon Mihăiţă. Ponadto w Zgromadzeniu uczestniczył także rumuński ksiądz greko-katolicki, sekretarz generalny Synodu Biskupów ks. Cristian Crişan.

06.10-17 rocznica otrzymania sakry biskupiej przez ks. Irineu Popa, obecnego ordynariusza prawosławnej diecezji Craiova. Irineu (na chrzcie otrzymał imię Ioan) urodził się 16 listopada 1957 r. w miejscowości Perişani (okręg Vâlcea). Po zakończeniu edukacji szkolnej rozpoczął studia teologiczne w prawosławnym Seminarium Teologicznym w Craiovej (1975-1980) oraz na Wydziale Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Bukareszcie (1981-1985). W latach 1987-1990 odbył specjalistyczne studia teologiczne w Instytucie Teologii Prawosławnej św. Sergiusza w Paryżu. W latach 1986-1987 odbył też studia zakresu literatury francuskiej na uniwersytecie w Grenoble. W 1974 r. wstąpił do monasteru Frăsinei (okręg Vâlcea), gdzie w 1985 r. otrzymał chirotonię ierodiakońską, zaś w 1986 r. chirotonię hieromniszą. W 1991r. Święty Synod Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej powołał go na urząd wikariusza biskupiego diecezji Râmnicu. Był i jest nadal wykładowcą w wielu prawosławnych uczelniach teologicznych w Rumunii oraz innych krajach.

07.10- Biserica Romano-Catolică (Kościół Rzymskokatolicki) wspominała w liturgii NMP Królową Różańca Św. (rum. Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului). Dzień ten jest także Światowym Dniem Różańca Św., obchodzonym z inicjatywy papieża Jana Pawła II od 1996 r. Obecnie w obchody Światowego Dnia Różańca Św. włączyło się 140 krajów na całym świecie (w tym także Rumunia).

07.10- w Alba Iulia (okręg Alba) w siedzibie biskupa prawosławnej archidiecezji Alba Iulia odbyła się jesienna sesja duchownych archidiecezji Alba Iulia. Tematem sesji była „Katecheza w parafii. Stała potrzeba doskonalenia misji duchownego”. Obradom przewodniczył ordynariusz prawosławnej archidiecezji Alba Iulia abp Andrei Andreicuţ.

07.10- w Zalău (okręg Sălaj) w rezydencji ordynariusza prawosławnej diecezji odbyło się zebranie Rady Diecezjalnej. Obrady rozpoczęły się uroczystą Liturgią Św. w katedrze pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, której przewodniczył biskup tejże diecezji bp Petroniu Florea Sălajanul. Tematem zebrania były bieżące sprawy diecezji.

07.10- w Blaj (okręg Alba) na Wydziale Teologii Grekokatolickiej odbyło się spotkanie Synodalnej Komisji Ekumeniczno-Misyjnej Kościoła Grekokatolickiego. W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Komisji i ordynariusz greko-katolickiej diecezji Lugoj, bp Alexandru Mesian, biskup pomocniczy Metropolitalnej Kurii Archieparchii Alba Iulia i Făgăraş; wikariusz generalny i odpowiedzialny za sporawy ekumenizmu w diecezji Timişoara, ks. mons. Bocskei Laszlo; sekretarz Komisji i wikariusz ds. prawa kościelnego, ks. Coriolan C. Mureşan; odpowiedzialny za ekumenizm w Archieparchii Alba Iulia i Făgăraş, ks. Oskar Raicea; delegat archidiecezji Bukareszt, ks. Ionel Pojum; rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Jassach, ks. Wilhelm Dancă, radca greko-katolickiej diecezji Maramureş i odpowiedzialny za ekumenizm w tejże diecezji, ks. dr Angel Zareczki; delegaci greko-katolickiej diecezji Oradea: ks. Florin Guţiu i ks. Leonard Giosanu oraz odpowiedzialny za ekumenizm w greko-katolickiej diecezji Cluj-Gherla ks. diakon Daniel Aram.

Uczestnicy spotkania wysłuchali referatów na temat ekumenizmu w poszczególnych diecezjach oraz dyskutowali nad większym zaangażowaniem się w ekumenizm duchownych i świeckich w tak różnorodnym pod względem konfesji kraju, jakim jest Rumunia.

08.10-09.10- w Oradea (okręg Bihor) w sali posiedzeń protopopiatu prawosławnego Oradea odbyło się sympozjum „Biblia i duchowość chrześcijańska”. Sympozjum zorganizowane zostało przez Międzywyznaniowe Towarzystwo Biblijne w Rumunii ( rum. Societatea Biblică Interconfesională din România – SBIR) przy współudziale prawosławnej diecezji Oradea. Podczas sympozjum dyskutowano nad miejscem Biblii w życiu chrześcijaństwa i chrześcijan, w szczególności w Rumunii.

08.10-13.10- delegacja Kościoła Grekokatolickiego w Rumunii, w składzie: bp Vasile Bizău z kurii Metropolitalnej Archieparchii Alba Iulia i Făgăraş oraz ks. Ioan Mitrofan, ekonom Kościoła Grekokatolickiego i ks. William Bleiziffer, kanclerz kurii uczestniczyła w spotkaniu roboczym na Ukrainie z przedstawicielami Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego. Duchowni z Rumunii w trakcie swojej wizyty spotkali się ze zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego, kard. Lubomyrem Husarem; biskupem pomocniczym archidiecezji Kijów, abpem Mieczysławem Mokrzyckim, a także z nuncjuszem apostolskim na Ukrainie, ks. abpem Ivanem Jurkovičem. Nie zabrakło także rozmów z innymi hierarchami i duchownymi Kościoła Grekokatolickiego i Rzymskokatolickiego. Rozmowy dotyczyły wzajemnych relacji między Kościołami w Rumunii i na Ukrainie, współpracy kościelnych instytucji administracyjnych i charytatywnych. Na zakończenie spotkania odprawiono uroczystą Liturgię Św.

09.10- w Rzymie (Włochy) odbyło się pierwsze posiedzenie Diecezji Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej dla Italii, jako samodzielnej jednostki administracyjnej. Obradom przewodniczył biskup diecezji , bp Siluan Marsilianul. W zebraniu uczestniczyli także; rumuński premier, Călin Anton Popescu Tăriceanu; Adrian Iorgulescu, minister kultury i wyznań; oraz inni przedstawiciel rumuńskiego rządu. Patriarchat rumuński reprezentował, arcybiskup metropolita Târgovişte, abp Nifon Mihăiţă.

10.10.- 161 rocznica urodzin się późniejszego metropolity mołdawsko-bukowińskiego abpa Partenie Clinceni. Partenie (na chrzcie otrzymał Petru Stancu) urodził się
10 października 1847 r. w miejscowości Clinceni (okręg Ilfov) . Po ukończeniu szkolnej edukacji, w latach 1861-1868 studiował w prawosławnym seminarium w Bukareszcie. Następnie, w latach 1870-1872 studiował na Wydziale Literatury w Bukareszcie, a w latach 1873-18 77 wyjechał na studia specjalistyczne do Aten. W międzyczasie, w roku 1968 otrzymał święcenia diakonatu, rok później złożył śluby zakonne i otrzymał kolejne stopnie w hierarchii życia monastycznego wraz ze święceniami kapłańskimi. Pracował m.in. w Lipsku (Niemcy) i w Paryżu (Francja). 12 lutego 1886 r. otrzymał sakrę biskupią, a 10 grudnia 1886 r. został biskupem Dunarea de Jos (Dolnego Dunaju). 8 grudnia 1902 r. otrzymał stanowisko metropolity Mołdawii i Suczawy. Metropolita zmarł 9 stycznia 1910 r. w Bukareszcie.

11.10.- 103 rocznica urodzin greko-katolickiego biskupa Ioana Dragomira.

Urodził się 11 października 1905 r. w gminie Ariniş (okręg Maramureş) w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu edukacji w szkole podstawowej rozpoczął naukę w liceum w Zalău i Baia Mare. Następnie rozpoczął studia teologiczne w Gherla, ukończone tytułem magistra teologii i otrzymaniem święceń kapłańskich. W latach 1932-1934 r. pracował m.in. w parafiach w Coştiui, Hoteni i Ocna Şugatag. Następnie wyjechał do Strasburga i Rzymu na studia doktoranckie. Po powrocie do Rumunii pracował w greckokatolickiej parafii w Satu Mare i był kanonikiem kapituły w Baia Mare. W czasie II wojny światowej udzielał się duszpastersko, szczególnie wśród ludności rumuńskiej, za co był szykanowany przez rządy Miklósa Horthyego w Transylwanii. Po zakończeniu wojny był prześladowany przez dyktaturę komunistyczną. W 1950 r. potajemnie otrzymał sakrę biskupią z rąk ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Rumunii – abpa Geralda O’Hary.

Bp Ioan Dragomir zmarł 25 kwietnia 1985 w Bukareszcie. Został pochowany na cmentarzu w rodzinnej miejscowości.

11.10- w Jassach ( okręg Iaşi) z oficjalną wizytą przebywał ambasador Węgier akredytowany w Bukareszcie, J.E. Fuzes Oszkar, któremu towarzyszyli radca ambasady Węgier w Bukareszcie ds. stosunków międzynarodowych pan Szabó József oraz konsul Węgier w Jassach pan Adrian Cristescu. Dyplomaci węgierscy spotkali się z ordynariuszem rzymskokatolickiej diecezji Jassy, bpem Petru Gherghelem oraz duchowieństwem diecezji.

Podczas spotkania podjęto szereg rozmów na temat współpracy węgiersko-rumuńskiej w zakresie kultury i poprawy wzajemnych stosunków. Dyskusje odbywały się w j. francuskim. Na zakończenie spotkania odprawiono Mszę Św. w rzymskokatolickiej katedrze pw. NMP Królowej w języku węgierskim.

11.10- 15.10- w Jassach oraz w całej prawosławnej metropolii mołdawsko-bukowińskiej obchodzone były uroczystości ku czci św. Paraskiewy, patronki metropolii. Liturgiczne wspomnienie Cerkiew świętuje 14 października.

Św. Paraskiewa (rum. Sf. Cuvioasa Parascheva) urodziła się w XI w. w Epiwat, na terenie dzisiejszej Serbii (stąd też często bywa nazywana Serbską) w rodzinie pobożnej i bogobojnej. Po śmierci rodziców Paraskiewa udała się do Ziemi Świętej, a następnie na Pustynię Jordańską, gdzie prowadziła pełne umartwień i pobożne życie. Tam też doznała objawień anioła, który nakazał jej powrót w rodzinne strony. Wróciła więc do Epiwat, gdzie zmarła. Jej grób stał się miejscem licznych pielgrzymek, pątnicy za wstawiennictwem Paraskiewy doznawali uzdrowień duchowo-cielesnych. W 1238 r. bułgarski król Jan Asen II, dowiedziawszy się o cudach za pośrednictwem Paraskiewy, nakazał przeniesienie jej doczesnych szczątków do ówczesnej stolicy swego państwa – Tyrnova. W czasie najazdu tureckich wojsk sułtana Bajazeta, ciało Paraskiewy przeniesiono do rumuńskiego miasta Jassy, a następnie po wkroczeniu Turków na tereny rumuńskie, na polecenie serbskiej księżnej Milicy, ciało Paraskiewy przewieziono do Belgradu, skąd w 1521 r. z uwagi na Turków wywieziono do Konstantynopola, a w 1641 r. przewieziono je znów do Jass.

/źródło opracowania biografii:

www.cerkiew.pl /

12.10- w Craiova ( okręg Dolj) o godz. 10.00 nastąpiło poświęcenie nowej greko-katolickiej świątyni pw. Zwiastowania NMP i św. Jana Złotoustego. Ceremoniom przewodniczyli: biskup pomocniczy greko-katolickiej archidiecezji Alba Iulia i Făgăraş z rezydencją w Bukareszcie, bp Mihai Frăţilă oraz biskup pomocniczy rzymskokatolickiej diecezji Bukareszt, bp Cornel Damian. Ponadto w uroczystościach wzięli udział: proboszcz parafii, ks. Iulian Mladin; przedstawiciel władz miejskich oraz licznie zgromadzeni wierni.

12.10.- 61 rocznica urodzin prawosławnego metropolity Transylwanii i Sibiu-abpa Laurenţiu Streza. Laurenţiu urodził się 12 października 1947 r. w Sâmbăta de Sus (okręg Braşov).Po zakończeniu edukacji szkolnej rozpoczął studia teologiczne na Wydziale Teologii Prawosławnej w Sibiu, które ukończył licencjatem w 1969 r. Następnie kształcił się w Instytucie Ekumenicznym w zakresie teologii ekumenicznej Bossey w Genewie i Fribourg w Szwajcarii. W 1985 r. otrzymał tytuł doktora nauk teologicznych w Bukareszcie, w międzyczasie w latach 1976-1986 był asystentem kościelnym Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Sibiu, a od 1986 r. otrzymał stanowisko profesora Katedry Liturgiki, Teologii Pastoralnej i Sztuk Chrześcijańskich tegoż Uniwersytetu. W latach 1992-1996 pełnił funkcje sekretarza ds. naukowych Wydziału Teologii Prawosławnej w Sibiu. 11 lipca 1996 otrzymał sakrę biskupią wraz z funkcją biskupa Caransebeş i został włączony do Świętego Synodu Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej, a po śmierci metropolity Antoniego Plămădeală 29 sierpnia 2005 r. bp Laurenţiu objął po swym zmarłym poprzedniku funkcje metropolity Sibiu i Transylwanii.

12.10- 11 rocznica sakry biskupiej obchodził ordynariusz prawosławnej diecezji Tulcea, bp Visarion Bălţat (Răşinăreanul). Urodził się 19 listopada 1959 r. w Tălmaciu (okręg Sibiu). Szkołę podstawowa ukończył w rodzinnej miejscowości. W latach 1971-1986 studiował w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Cluj-Napoca. W latach 1981-982 odbył obowiązkową służbę wojskową w Zalău. W 1986 r. uzyskał stopień licencjata teologii Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Sybinie, a w 1989 r. otrzymał stopień doktora nauka teologicznych w tymże uniwersytecie. W latach 1989-1994 był sekretarzem kurii metropolitalnej w Sybinie, zaś w latach 1992-1997 asystentem na Wydziale Teologii Prawosławnej im. Andrei Şaguna w Sybinie. W latach1994-1997 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologii prawosławnej w Atenach (Grecja). Od 12 października 1997 r. sprawował funkcję wikariusza biskupiego prawosławnej metropolii Sibiu. 5 marca 2008 r. Święty Synod Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej mianował go biskupem-ordynariuszem diecezji Tulcea.

13.10.- 6 rocznica rewizyty w Watykanie patriarchy Teoktysta Arăpaşu. W dniu 13 października 2002 r. W Bazylice św. Piotra patriarcha Teoktyst uczestniczył w Liturgii Św. sprawowanej przez Biskupa Rzymu, papieża Jana Pawła II i po raz kolejny spotkał się z Biskupem Rzymu.

13.10- w stolicy Francji, Paryżu podpisano umowę o współpracy między ambasadą Rumunii w Paryżu a Metropolią Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej dla Europy Południowej i Środkowej. Stronę dyplomacji reprezentował ambasador Rumunii we Francji, J.E. Teodor Baconschi, zaś stronę kościelną metropolita, abp Iosif Pop. Podpisana umowa dotyczy m.in. współpracy w dziedzinie kultury oraz udzielaniu jeszcze większej i skuteczniejszej pomocy obywatelom Rumunii zamieszkującym terytorium Francji przez wspomniane podmioty.

14.10- 39 rocznicę swoich urodzin obchodził greko-katolicki biskup Vasile Bizău z kurii Metropolitalnej Archieparchii Alba Iulia i Făgăraş.

Vasile Bizău urodził się 14 października 1969 w miejscowości Dragomireşti ( okręg Maramureş) w greko-katolickiej rodzinie. Szkolę podstawową ukończył
w rodzinnej miejscowości, liceum ogólnokształcące o profilu filologiczno-historycznym w Baia Mare. Następnie rozpoczął studia teologiczne w seminarium im. bpa Alexandru Rusu w Baia Mare.

15 sierpnia 1998 otrzymał świecenia diakonatu, zaś 31 sierpnia 1997 r. święcenia kapłańskie. Pracował duszpastersko w różnych greko-katolickich parafiach na terenie diecezji Maramureş, był także wykładowcą w seminarium duchownym w Baia Mare. 16 grudnia 2007 r. otrzymał sakrę biskupią w greko-katolickiej katedrze pw. Św. Trójcy w Blaj.

15.10.- 8 rocznica sakry biskupiej prawosławnego ks. Ambrozie Meleacă.

Ks. Meleacă urodził się 20.04.1969 r. w Scorteni (okręg Prahova). Studia teologiczne: 1996 r. – licencjat z teologii; kontynuacja studiów na Wydziale Teologii Prawosławnej w Bukareszcie oraz w Salonikach w Grecji, gdzie w 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych. W 1992 r. otrzymał święcenia diakonatu, zaś wkrótce święcenia kapłańskie. Pełnił funkcję przełożonych wielu monasterów. 15.10.200 r. otrzymał sakrę biskupia i stanowisko wikariusza patriarchatu rumuńskiego, zaś od 8 lutego 2006 r. jest biskupem diecezji Giurgiu.

16.10-20.10- w Jassach (okręg Iaşi) oraz na terenie rzymskokatolickiej diecezji Jassy z wizytacją przebywał nuncjusz apostolski w Rumunii i Republice Mołdowy, abp Francisco-Javier Sebastián Lozano. W trakcie swojej wizyty nuncjusz odwiedził szereg parafii, spotkał się z pasterzem diecezji, bp Petru Gherghelem oraz biskupem pomocniczym Aurelem Percă. Uczestniczył m.in. we Mszach Św. w sanktuarium bł. Jeremiasza z Wołoszczyzny oraz w katedrze w Jassach.

17.10- w Jassach (okręg Iaşi) w Sali Senatorskiej Uniwersytetu im. A. Cuzy zorganizowano XI edycję sympozjum pt; „Prawa człowieka. Wymiar religijny i aktywność społeczna”. Sympozjum zorganizował Instytut Rumuński przy współudziale rzymskokatolickiej diecezji Jassy oraz prawosławnej metropolii Mołdawii i Bukowiny. Wzięli w nim udział metropolita mołdawska-bukowiński, abp Teofan Savu; ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji Jassy, bp Petru Gherghel; nuncjusz apostolski w Rumunii i Republice Mołdowy , abp Francisco-Javier Sebastián Lozano; profesorowie Uniwersytetu im. A. Cuzy i Uniwersytetu im. Dumitru Stăniloae.

18.10- w Gherla( okręg Cluj) odbyło się spotkanie młodzieży z terenu greko-katolickiej diecezji Cluj-Gherla. Hasłem spotkania były słowa; „Nasza wiara jest naszym życiem” (rum Credinţa noastră este viaţa noastră) wypowiedziane przez greko-katolickego kardynała Iuliu Hossu podczas jego prześladowania”. W spotkaniu wzięło udział ponad 250 osób z terenu całej diecezji. Głównym animatorem spotkania był ks. Cristian Goia z Departamentu ds. Młodzieży. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Liturgii Św. sprawowanej w katolicko-ormiańskiej katedrze.

18.10- w miejscowości Bocsig (okręg Arad) ordynariusz greko-katolickiej diecezji Lugoj, bp Alexandru Mesian dokonał wizytacji kanonicznej parafii pw. św. Jerzego oraz odbył pielgrzymkę do grobu świątobliwej Rafili Găluţ (1910-1939) rumuńskiej stygmatyczki i zakonnicy Zgromadzenia Matki Bożej obrządku Grekokatolickiego.

Wizytacja biskupa była drugą z kolei wizytacją w tej parafii; pierwsza odbyła się 7 maja 1995 r. , kiedy to biskup udzielił święceń kapłańskich pochodzącemu z tejże parafii ks. Gheorghe Tomoioagă.

O godz. 10.00 wspólnie z biskupem parafianie odmówili Różaniec Św., następnie o godz. 10.30 odprawiono Liturgię Św. , po której wyruszyła procesja na miejscowy cmentarz, do grobu świątobliwej Rafili Găluţ. Na cmentarzu odprawiono parastas.

Z okazji wizytacji w parafii odbyło się także spotkanie biskupa z przedstawicielami Stowarzyszeń: ASTRU- Asociaţia Studenţilor Transilvaniei Român Uniţi- Stowarzyszenie Transylwańskich Studentów Grekokatolickich oraz AGRU- Asociaţia Generală a Românilor Uniţi- Stowarzyszenie Rumunów Unickich( Grekokatolickich). W spotkaniu tym uczestniczył Narodowy i Diecezjalny Asystent Kościelny Grekokatolickich Stowarzyszeń i wikariusz ds. prawa kościelnego Grekokatolickiej Eparchii Lugoj., ks. Coriolan C. Mureşan

Krótka biografia świątobliwej Rafili Găluţ

Rafila Găluţ urodziła się 8 lutego 1910 w miejscowości Bocsig.. Jej rodzicami byli Constantin Găluţ i Ana z domu Zgerden. 10 lutego została ochrzczona w parafii św. Jerzego. Jej rodzina była bardzo pobożna i religijna, toteż Rafila w wieku 21 lat , w 1931 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej obrządku Grekokatolickiego. W zakonie Rafila odznaczała się wyjątkową pobożnością, codziennie odprawiała Drogę Krzyżową i Różaniec, nowenny do św. Antoniego Padewskiego i św. Teresy od Dzieciątka Jezus, uczestniczyła w Eucharystii.

W latach 1931-1939 otrzymała stygmaty. Zmarła 15 kwietnia 1939 r.

18.10.- 18 rocznica śmierci prawosławnego duchownego o. Paisie Olaru.

Paisie Olaru (na chrzcie otrzymał imię Petru) urodził się 20 czerwca 1897 r. w wsi Stroiesti, gmina Lunca, okręg Botoşani. W 1921 r. rozpoczął życie pustelnicze w skicie (pustelni) Cozancea, gdzie otrzymał imię zakonne Paisie. W 1943 r. otrzymał chirotonię diakońską, a w 1947 r. święcenia kapłańskie. Był zakonnikiem w monasterze Sihăstria, prowadził bardzo pobożne i świątobliwe życie. W latach 1972-1985 prowadził pustelnicze życie w pustelni Sihla. Zmarł 18 października 1990 r.

19.10- w miejscowości Gura Râului (protopopiat Sălişte Sibiului, okręg Sibiu) prawosławnym metropolita Transylwanii, abp Laurenţiu Streza, dokonał poświęcenia nowej prawosławnej świątyni pw. św. Paraskiewy. Budowa świątyni możliwa była dzięki licznym sponsorom, oraz dotacji Sekretariatu Ministerstwa Kultury i Wyznań.

19.10-26.10- w Craiova (okręg Dolj) odbyła się XII edycja Dni Craiovej. Impreza o charakterze religijno-kulturalnym na stałe wpisała w życie miasta i całego regionu.

19 października o godz. 19.00 na Piaţa Mihai Viteazul koncertami, spektaklami teatralnymi rozpoczęto obchody Dni Miasta. 26 października w święto Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, w prawosławnej katedrze abp Irineu Popa sprawował uroczystą Liturgię Św. Impreza miała charakter ekumeniczny.

19.10. 49 rocznica urodzin obecnego metropolity Mołdawii i Bukowiny, abp Teofana Savu.

Urodził się 19 października 1949 r. w miejscowości Corbi (okręg Argeş).

Studia teologiczne ukończył na Wydziale Teologii Prawosławnej w Craiova oraz w Bukareszcie. W 1984 r. został zakonnikiem w klasztorze-pustelni Crasna (okręg Prahova). W latach 1986-1990 kontynuował studia w Instytucie Teologicznym „Saint Serge” w Paryżu. W latach 1987-1990 był zakonnikiem klasztoru „Acoperamântul Maicii Domnului” we Francji. W latach 1990-1991 pełnił funkcję sekretarza gabinetu i kancelarii w patriarchacie rumuńskim oraz odpowiadał za kontakty zewnętrzne między rumuńskim prawosławiem a innymi denominacjami chrześcijańskimi w Rumunii. W 2000 r. Święty Synod Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej mianował go biskupem, metropolitą Oltenii z rezydencją w Craiova, głównym administratorem Centrum Pielgrzymkowego „Sf. Nicodim” metropolii olteńskiej oraz przewodniczącym Komisji Prawa Kanonów Kościoła Prawosławnego i Dyscypliny przy Świętym Synodzie Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej, zaś od dnia 5 marca 2008 r. jest metropolita Mołdawii i Bukowiny .

19.10.- 49 rocznica urodzin ordynariusza prawosławnej archidiecezji Tulcea- bp Visariona Bălţata.

Bp Visarion ( na chrzcie otrzymał imię Dumitru) urodził się 19 października 1949 r. w miejscowości Tălmaciu ( okręg Sibiu). Szkolę podstawowa ukończył w rodzinne miejscowości, w 1974r., następne uczył się w liceum. W latach 1976-1981 r. kontynuował naukę w Prawosławnym Seminarium teologicznym w Cluj-Napoca. Od 1982 do 1986 r. podejmował studia na Wydzi
el Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Sibiu. 5 maja 1989 r. wstąpił do monasteru św. C. Brâncoveanu w Sâmbăta de Sus ( okręg Sibiu) i przyjął imię zakonne Visarion. 15 sierpnia 1989 r. otrzymał święcenia diakonatu, a wkrótce święcenia kapłańskie.. Piastował wielu funkcji w rumuńskim prawosławiu. Od 12.10.1997 r. do marca 2008 r. był wikariuszem biskupim. Decyzją Świętego Synodu Rumuńskiej Cerkwi prawosławnej 5 marca 2008 został mianowany na ordynariusz prawosławnej diecezji Tulcea.

19.10- Kościół Rzymskokatolicki po raz 82 obchodził Niedzielę Misyjną- Światowy Dzień Misyjny (rum. a LXXXII-a Ziua Mondială a Misiunilor). Hasło tegorocznego Dnia brzmi: „Słudzy i apostołowie Jezusa Chrystusa” (rum. Slujitori şi apostoli ai lui Cristos Isus).

Po roku 1989 r. Rumunia czynnie włączyła się w dzieło misyjne; wielu rumuńskich misjonarzy (nie tylko katolickich) pracuje w krajach misyjnych w Azji, Afryce, Ameryce Południowej, a także rumuńscy księżą zasilają szeregi duchowieństwa w krajach Europy Zachodniej (Francja, Belgia, Holandia i inne).

19.10- w Oradea (okręg Bihor) ordynariusz prawosławnej diecezji Oradea, bp Sofronie Drincec dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej prawosławnej diecezji pw. Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir. W uroczystościach uczestniczyli: ks. Gheorghe Adrian Fociu, radca ds. społecznych i socjalnych prawosławnej diecezji Oradea; ks. Dan Lucian Lele, kapelan Zakładu Penitencjarnego w Oradei, a także zgromadzeni wierni i zaproszeni goście.

20.10- 21.10- w Bukareszcie (okręg Ilfov) na Wydziale Teologii Prawosławnej im. Patriarchy Justyniana Uniwersytetu w Bukareszcie odbyła się konferencja poświęcona Pismu Św. W konferencji wzięli udział wykładowcy teologii i biblistyki z Rumunii oraz jako gość specjalny z referatem pt: „Spotkanie teologii prawosławnej i zachodniej. Dyskusja nad teorią pseudomorfozy w teologii wschodniej i zachodniej” wystąpił luterański teolog z Niemiec, prof. Karl Christian Felmy, któremu w trakcie konferencji nadano tytuł „doctora honoris causa” Wydziału Teologii Prawosławnej im. Patriarchy Justyniana Uniwersytetu w Bukareszcie. Prof. Karl Christian Felmy jest wykładowcą historii i teologii chrześcijaństwa wschodniego Uniwersytetu Erlangen w Norymberdze oraz Uniwersytetu w Heidelbergu.

21.10. 7 rocznica sakry biskupiej prawosławnych księży:

- ks. Iosif Pop (wł. Ilie Pop), obecny zwierzchnik Metropolii Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej dla Europy Południowej i Zachodniej z siedzibą w Limours we Francji (rum. Înalt Prea Sfinţitul Iosif, Arhiepiscop şi Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale), Urodził się 19 lutego 1966 r. w Vişeu de Jos (judeţul Maramureş). Ukończył liceum „Gheoghe Şincai” w Baia Mare, w latach 1989-1993 studiował na Wydziale Teologii Prawosławnej im. Andrei Şaguna w Sibiu, które kontynuował w Instytucie Teologii Prawosławnej „Sfântul Serge” w Paryżu w latach 1994-1998, gdzie uzyskał doktorat. 19 października 1993 r. otrzymał święcenia diakonatu, zaś święcenia kapłańskie w dniu 26 października 1993 r. w kaplicy Wydziału Teologii Prawosławnej w Alba Iulia. Na tymże Wydziale wykładał historię kościelną i patrologię.17 kwietnia 1994 r. wstąpił do monasteru i przybrał imię zakonne Iosif. W latach 1994-1998 pracował jako duszpasterz w Mănăstirea de Maici „Acoperământul Maicii Domnului” de la Bussy-en-Othe, Yonne we Francji. 29 listopada 1997 r. Zgromadzenie Elektorskie Metropolii wybrało go biskupem. Sakrę przyjął 15 marca 1998 r. w greckiej, prawosławnej katedrze św. Stefana w Paryżu. 21 października 2001 r. podniesiono go do rangi arcybiskupa metropolity i powierzono zwierzchnictwo nad metropolią.

-ks. Siluan Marsilianul (Ciprian Şpan)- obecny biskup Bisericii Ortodoxe Române w Italii

Urodził się 5 marca 1970 r. w miejscowości Gura Râului oddalonej 20 km od Sibiu (judeţul Sibiu). Ukończył liceum im. Gheorghe Lazara o profilu matematyczno-fizycznym w Sibiu. W latach 1989-1993 studiował teologię na Wydziale Teologii Prawosławnej Andrei Şaguna w Sibiu, a następnie latach 1994-1998 studiował i uzyskał doktorat z teologii w Instytucie Teologii Prawosławnej „Saint Serge” w Paryżu. 21 stycznia 1994 r. otrzymał święcenia diakońskie oraz kapłańskie i wybrał życie monastyczne i celibat. Został zakonnikiem w klasztorze Acoperământul Maicii Domnului w Bussy-en-Othe, Yonne, we Francji. W marcu 2001 r. został radcą biskupa Iosifa, metropolity Metropolii Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej dla Europy Zachodniej i Południowej z rezydencją w Limours we Francji. W czerwcu 2001 r. złożył śluby zakonne i przyjął zakonne imię Siluan. Sakrę biskupią otrzymał 21 października 2001 r. w katedrze św. Józefa Metropolii Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej dla Europy Zachodniej i Południowej w Bordeaux we Francji. Od 1 sierpnia 2004 r. bp Siluan Marsilianul rezyduje w wikariacie włoskim Metropolii RCP dla Europy Zach. i Płd., zaś 5 marca 2008 r. został mianowany biskupem –zwierzchnikiem Bisericii Ortodoxe Române w Italii.

21.10- Rumuńska Cerkiew Prawosławna wspominała w liturgii świętych męczenników transylwańskich: Visariona Saraia, Sofronie de Cioara, Nicolae Oprea, Ioana i Moise Măcinic. Wszyscy byli mnichami i kapłanami, żyjącymi w XVIII. W 1992 r. zostali kanonizowani i włączeni w poczet świętych rumuńskiego prawosławia.

21.10- w Baia Mare ( okręg Maramureş) w parafii św. Antoniego odbyło się Zebranie Generalne AGRU w Maramureşu- Asociaţia Generală a Românilor Uniţi- Stowarzyszenie Rumunów Unickich( Grekokatolickich). W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący- prof. Lucian Miclăuş; asystent kościelny- ks. Angel Zareczki; wiceprzewodniczący: Ligia Fanea i Marian Boian; sekretarz -Petronela Mureşan; koordynator ds. kościelno-ekumenicznych- Elena Costin; koordynator ds. socjalno-charytatywnych- Eugen Florian; koordynator ds. rodziny- Corina Slobodnic; koordynator ds. nauczania i kultury- Mircea Dragoş oraz pełniący obowiązki rzecznika prasowego i koordynatora ds. kontaktów z mediami- Zlampa Dorin. Podczas zebrania omówiono bieżące sprawy; zaprezentowano dokument mówiący o roli laikatu w życiu Kościoła.

21.10- w Bukareszcie (okręg Ilfov) w Sali Conventus pałacu patriarchalnego o godz. 10.00 odbyło się sympozjum poświęcone rumuńskiej walce o niepodległość 1877-1878 r. w spotkaniu wzięli udział: zwierzchnik rumuńskiego prawosławia, jego Świątobliwość, wielce Błogosławiony Patriarcha Daniel Ilie Ciobotea; wikariusz rumuńskiego patriarchatu, bp Ciprian Câmpineanul; ambasador Federacji Rosyjskiej w Rumunii, J.E. Alexandr Anatolievici Ciurilin, chargé d’affaires Ambasady Bułgarii w Rumunii, J.E. Petar Vâlov; rosyjski generał Vladimir Zolotariov; reprezentanci rumuńskiego rządu, Ministerstwa Obrony; Ministerstwa Kultury i Wyznań; administracji rumuńskiego prezydenta, profesorowie rumuńskich, wyższych uczelni. O godz. 12.15 w Sali Europa Christiana odbyło się nabożeństwo za poległych w czasie wojny 1877-1878 żołnierzy rumuńskich, bułgarskich i rosyjskich.

21.10-23.10- w Blaj ( okręg Alba) w kurii metropolitalnej Kościoła Grekokatolickiego odbyło się zebranie Synodu Biskupów Kościoła Grekokatolickiego w Rumunii. W spotkaniu uczestniczyli: zwierzchnik Kościoła , ordynariusz Archieparchii Alba Iulia i Făgăraş, Arcybiskup Większy Lucian Mureşan; ordynariusz greko-katolickiej diecezji Oradea, bp Virgil Bercea; ordynariusz greko-katolickiej diecezji Lugoj, bp Alexandru Mesian; ordynariusz greko-katolickiej diecezji Maramureş, bp Ioan Şişeştean; ordynariusz greko-katolickiej diecezji św. Jerzego w Canton (USA) podległej Kościołowi Greckokatolickiemu w Rumunii; biskup pomocniczy greko-katolickiej diecezji Alba Iulia i Făgăraş z siedzibą w Bukareszcie bp Mihai Frăţilă
oraz biskup koordynator Kurii Archieparchialnej, bp Vasile Bizău. Nieobecny był ordynariusz Grekokatolickiej diecezji Cluj-Gherla, bp Florentin Crihălmeanu, który przebywał w Rzymie na XII Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów poświęconemu „Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła”.

Tematem obrad Synodu w Blaj były bieżące sprawy Kościoła Grekokatolickiego w Rumunii; ordynariusz diecezji Canton w USA zdał relację z życia rumuńskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych, zebrani zapoznali się także z publikacją poświęconą 60 rocznicy likwidacji greko-katolickich struktur kościelnych w Rumunii pt; „1948-2008 – Wiara i ofiara”. Na zakończenie obrad ustalono następną sesję Synodu, która odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 20-09 w. w Blaj.

23.10- do Bukaresztu przybyły relikwie Apostoła Narodów, św. Pawła. Ceremonia powitania relikwii odbyła się na międzynarodowym porcie lotniczym Henry Coandă Bukareszt-Otopeni

Delegacji gości przewodniczył duchowy zwierzchnik prawosławia, patriarcha Konstantynopola, Jego Świątobliwość, Wielce Błogosławiony Bartłomiej I oraz metropolita Panteleimon z Veriy Nausy i Kampanii z Greckiej Cerkwi Prawosławnej. Stronę Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej reprezentował w imieniu patriarchy Daniela metropolita Nifon Mihăiţă., abp Târgovişte oraz inni hierarchowie i duchowni. Po krótkim powitaniu na lotnisku goście wraz z relikwiami udali się samochodem do katedry patriarchalnej pw. śś Konstantyna i Heleny, gdzie o godz. 11.00 dostojnych gości powitał rumuński [patriarcha Daniel, który wygłosił krótkie przemówienie. Następnie sprawowana była uroczysta Liturgia Św., po której wyruszyła procesja z relikwiami w. Pawła do cerkwi św. Spiridona Nowego, gdzie nastąpiła nabożeństwo, po zakończeniu którego relikwie powróciły do katedry patriarchalnej. Relikwie św. Pawła przebywały w Bukareszcie do 28 października.

24.10- w Bukareszcie (okręg Ilfov) o godz.9.00 zwierzchnik rumuńskiego prawosławia patriarcha Daniel Ciobotea dokonał poświęcenia nowej kaplicy pw. śś Pantelimona , Miny i Nectarie Wojskowego, Centralnego Szpitala Klinicznego im. dra Carola Davila. W ceremonii wzięli udział przedstawiciele rządu rumuńskiego i administracji prezydenta.

24.10.- 62 rocznica urodzin obecnego, prawosławnego metropolity Besarabii , arcybiskupa Kiszyniowa (Republika Mołdowy). podległego Patriarchatowi Rumunii, abp Petru Păduraru. (rum. Mitropolit al Basarabiei si Exarh al Plaiurilor şi Arhiepiscop al Chisinăului).

Urodził się 24 października 1946 r. w miejscowości Ţiganca, (okręg Cahul-obecna Republika Mołdowy). W 1967 r. rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Teologicznym św. Andrzeja w Odessie na Ukrainie, jednocześnie wstąpił do monasteru Zaśnięcia NMP w Odessie. 29 marca 1969 r. złożył śluby zakonne. Po święceniach kapłańskich pracował w strukturach Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie. Od 1989 r. pracował jako duszpasterz na terenie ówczesnej Mołdawskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (rum.: Republica Autonomă Socialistă Sovietică Moldovenească). 25 maja 1990 r. został przełożonym prawosławnego klasztoru pw. św. Męczennika Jerzego.. 20 czerwca 1990 r. otrzymał nominację na biskupa Bălti. 1 września 1990 r. otrzymał sakrę biskupią w katedrze w Kiszyniowie w obecności prawosławnych hierarchów z Rumunii i Rosji.

25.10- w Bukareszcie ( okręg Ilfov) w rezydencji patriarchalnej zwierzchnik rumuńskiego prawosławia, Jego Świątobliwość, Wielce Błogosławiony patriarcha Daniel Ilie Ciobotea przyjął na audiencji patriarchę Kościoła Ormiańskiego Apostolskiego Jego Świątobliwość Katolikosa Karekina II. W spotkaniu udział wzięli także: Ambasador Armenii akredytowany w Rumunii, J.E. Eghise Sarkisian; arcybiskup Kościoła Ormiańskiego Apostolskiego w Rumunii Dirayr Mardichian, przewodniczący Unii Ormian w Rumunii, Varujan Vosganian.

25.10- w miejscowości Stejăriş ( niem. Probstdorf, okręg Sibiu) uroczyście oddano użytku budynek o charakterze socjalnym. Projekt był współfinansowany ze środków UE przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rumunii oraz stronę austriacką , reprezentowaną przez dyplomację Austrii w Rumunii. W otwarciu budynku wzięli udział, przedstawiciel ambasady Austrii w Rumunii ds. społecznych pani Barbara Schöfnagel, dziekan okręgu dziekan okręgu i proboszcz luterańskiej parafii w Cisnădie (Heltau) – ks. dr Stefan Cosoroaba; ks. Reinhard Boltres oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Stejăriş, którym ten budynek będzie służył.

26.10- Rumuńska Cerkiew Prawosławna w liturgii wspomniała św. Dymitra z Tesalonik, Wielkiego Męczennika.

Św. Dymitr z Salonik, Wielki męczennik (rum. Sfântul .Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir). Pochodził z Tesalonik. Po śmierci ojca wybrano go naczelnikiem miasta. Jako gorliwy chrześcijanin zaczął nauczać wiary Chrystusowej pogańskich mieszkańców. Nie trwało to jednak długo, bowiem na rozkaz cesarza Maksymiana został uwięziony. Wkrótce potem, w 306 r., Dymitr poniósł męczeńską śmierć z rąk oprawców, będąc zakłuty dzidami. Następnie na ścięcie skazano również jego sługę; świętego Lupa.. Po pewnym czasie, podczas kopania w mieście rowów, odnaleziono ciało świętego. Wydzielało ono pachnącą i uzdrawiającą mirrę. Miały wówczas miejsce liczne uzdrowienia. Na tym miejscu zbudowano okazałą świątynię, wyłożoną złotem i mozaiką. Cesarze Justynian I Wielki i Maurycy ozdobili ją i powiększyli. Dalsze wieki przyniosły splendor sanktuarium. W 904 r. zostało ono jednak obrabowane przez Arabów. Dzieła zniszczenia dokończyli Normanowie w 1185 r. Turcy zamienili bazylikę na meczet. Dopiero kiedy Grecy w 1912 r. odzyskali wolność i niepodległość, kult świętego został odnowiony. W pieśniach liturgicznych Dymitr nazywany jest „upiększeniem męczenników”, „władców ochroną”, „sprzymierzeńcem żołnierzy”, „wzbogacającym ubogich”, „schronieniem przychodzących do niego”. Wielki męczennik Dymitr uważany jest za patrona służących w wojsku żołnierzy wyznania prawosławnego. Wierni modlą się do niego w obliczu zagrożenia najazdem innowierców oraz o przywrócenie wzroku. Jego kult w Cerkwi prawosławnej posiada charakter powszechny. Na ikonach święty przedstawiany jest jako młody, bezbrody mężczyzna w stroju oficera rzymskiego, przykryty zielonym płaszczem. W prawej ręce ma zwój pisma oraz pikę, ostrzem zwróconą do góry. Lewą ręką trzyma przy nodze miecz. Na zwoju znajdują się słowa: „Panie, nie zgub grodu i ludzi, bowiem jeśli uratujesz go wraz z nimi i ja zbawię się, a jeśli ich zgubisz zginę i ja”.

/źródło biografii: www.cerkiew.pl/

26.10. -384 rocznica urodzin prawosławnego metropolity Mołdawii abp Dosofteia Dosoftei (na chrzcie otrzymał imię Dimitrie) urodził się 26 października 1624 w Suczawie. Był uczniem zakonnej szkoły przy monasterze Zaśnięcia Maryi Panny we Lwowie, a następnie w 1649 r. został mnichem w klasztorze Probota, gdzie otrzymał imię zakonne Dosoftei. W 1658 r. został biskupem Huşi, a w 1671 r. został metropolitą Mołdawii. Jego zasługą jest m.in. przekład Starego Testamentu na rumuński. Zmarł 13 grudnia 1693 r. Święty Synod Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej kanonizował metropolitę Dosofteia w 2005 r.

26.10-02.11- 2 rocznica oficjalnej wizyty w Rumunii Prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej – bpa dr Marka Hanson. Bp Hanson przebywał w Rumunii w dniach 26 październik-2 listopad 2006 r. Podczas swojej wizyty bp Hanson odwiedził Braşov, Sibiu i Cluj-Napoca oraz spotkał się z wiernymi i ze zwierzchnikami obydwu Kościołów Luterańskich w Rumunii: bpem dr Christopherm Kleinem – zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i bpem dr Dezsö Zoltánem Adorjáni – zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego. Bp dr Christoph Klein jest zarazem
wiceprezydentem ŚFL dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Bp. Hanson uczestniczył także w centralnych obchodach Święta Reformacji przypadającego w dniu 31 października.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rumunii liczy ok. 14 500 członków, zaś Kościół Ewangelicko-Luterański liczy 32 500 członków.

27.10- liturgiczne wspomnienie św. Dymitra Nowego Bukaresztańskiego w Kościele Prawosławnym. W Bucureşti odbędą się uroczystości, którym przewodzić będzie patriarcha Daniel połączone z procesją z relikwiami św. Dymitra.

Św. Dymitr Nowy Bukaresztański Patron Bukaresztu (rum Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocrotitorul Bucureştilor) żył na przełomie XII i XIII w. Z początku był pasterzem, potem został mnichem. Prowadził bardzo pobożne i świątobliwe życie w skalnej pustelni niedaleko rzeki Lom, gdzie dokonał żywota. W cudowny sposób jego ciało nie uległo rozkładowi, a w obecności relikwii zaczęły mnożyć się przypadki uzdrowień. Umieszczono je początkowo w rodzinnej wiosce. Następnie chciano przewieźć je do Târgoviste, lecz z nieznanego powodu woły nie chciały ciągnąć powozu, w którym umieszczono relikwie. Podczas wojny rosyjsko-tureckiej, toczącej się na Bałkanach w latach 1769-1774 r., rosyjski generał Piotr Sałtykow zabrał relikwie świętego z intencją przewiezienia ich do Rosji. Jednak, dzięki mediacji pewnego bogobojnego Rumuna – Hadgi Demetriusa, zostały one zwrócone i uroczyście umieszczone w katedrze patriarchalnej w Bukareszcie. Podczas II wojny światowej Bułgarzy próbowali przewieźć relikwie na drugą stronę Dunaju, lecz w cudowny sposób złodzieje nie potrafili odnaleźć drogi wyjazdowej z miasta. Relikwie św. Dymitra znajdują się w katedrze patriarchalnej pw. św. Konstantyna i Heleny w Bukareszcie. Święty przedstawiany jest jako typowy święty mnich. Jest starym mężczyzną o siwej brodzie, ubranym w czarny habit z kapturem. W dłoni zwykle trzyma krzyż.

28.10- 60 rocznica prześladowań inteligencji rumuńskiej; w tym duchownym różnych wyznań, (zwłaszcza Kościoła Grekokatolickiego i Rzymskokatolickiego) przez władzę komunistyczną w Rumunii.28 października 1948 r. władza komunistyczna rozpoczęła prześladowania, aresztowania i szykany rumuńskiej inteligencji w tym aresztowań greko-katolickich duchownych (biskupów, księży seminarzystów). Prześladowania te trwały z różnym nasileniem aż do 1989 r.

28.10- w Bukareszcie (okręg Ilfov) w pałacu patriarchalnym w Sali Europa Christiana o godz. 12.00 odbył się jubileuszowy wernisaż pt: „Biblia i Liturgia”. Na wystawie zaprezentowano niezwykle cenne zbiory egzemplarzy Biblii i ksiąg liturgicznych , które na co dzień znajdują się w Bibliotece Głównej Rumuńskiego Patriarchatu i Świętego Synodu i są niedostępne dla zwiedzających.

28.10-30.10- w Jassach ( okręg Iaşi ) oraz na terenie rzymskokatolickiej diecezji Jassy przebywał na zaproszenie pasterza diecezji, ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji Marsabit, w Kenii , bp Peter Kihara. Podczas swojej wizyty kenijski biskup odwiedził studentów seminarium duchownego św. Józefa w Jassach, spotkal się z osobami konsekrowanymi oraz odwiedził diecezjalne.

W kaplicy seminarium duchownego bp Kihara sprawowała uroczystą Mszę Św. w asyście ordynariusza rzymskokatolickiej diecezji Jassy, bp Petru Gherghela; pochodzącego z Jass , a obecnie pracującego na misjach w Kenii, w diecezji Marsabit ks. Eugena Blaja oraz pochodzącego z Augsburga w RFN , ks. Anthony’ego Mahla również pracującego na misjach w kenijskiej diecezji Marsabit

29.10-30.10- w rezydencji patriarchalnej w Bukareszcie ( okręg Ilfov) pod przewodnictwem zwierzchnika rumuńskiego prawosławia, patriarchy daniela obradował na sesji roboczej Święty Synod Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej . Tematem obrad były bieżące sprawy Cerkwi rumuńskiej; przedstawiono sprawozdania z działalności poszczególnych sekcji i komisji kościelnych.

30.10-02.11- w Sibiu ( okręg Sibiu) w prawosławnej katedrze metropolitalnej przebywały relikwie św. Jerzego Wielkiego Męczennika. Z tej okazji w całej metropolii Transylwanii, odbywały się liczne nabożeństwa, zaś do katedry w Sibiu pielgrzymowali pielgrzymi. Główne nabożeństwa na powitanie i pożegnanie relikwii sprawował metropolita Sibiu i całej Transylwanii, abp Laurenţiu Streza.

30.11- w Oneşti ( okręg Bacău) w sanktuarium bł. Jeremiasza z Wołoszczyzny gdzie po9sługe pełnią ojcowie kapucyni obchodzone były uroczystości 25 rocznicy beatyfikacji bł. Jeremiasza z Wołoszczyzny. Z twej okazji młodzież z liceum katolickiego im. Bł. Jeremiasza z Wołoszczyzny przygotowała montaż słowno-muzyczny poświęcony osobie tego błogosławionego.

Błogosławiony Jeremiasz (rum. Fericitul Ieremia Valahul) ( na chrzcie otrzymał imię Jan) urodził się 29 czerwca 1556 r. w wiosce Sasca, w Mołdawii. W miarę dorastania zaczął odczuwać w sobie pragnienie oddania życia Bogu w zakonie. Szczególną rolę w odkryciu i realizacji jego powołania odegrała matka. Kiedy bowiem Jan wyjawił pragnienie życia zakonnego, zdając sobie sprawę z tego, że w ojczyźnie nie ma odpowiednich warunków do realizacji tego zamiaru, opowiadała mu o dalekich Włoszech, o żyjących tam dobrych chrześcijanach, świętych zakonnikach i mieszkającym w Rzymie papieżu. Osiemnastoletni Jan pożegnał rodziców i rodzeństwo i ruszył w drogę. Była to podróż wiary, poszukiwanie i odkrywanie Bożych planów w stosunku do siebie. Dotarł do stolicy Siedmiogrodu, Alba Julia, będącej siedzibą księcia Stefana Batorego (od 1576 króla Polski), gdzie zatrzymał się na dwa lata, zarabiając na życie różnymi pracami. Kiedy powracający do Bari lekarz, Pietro Lo Iacono (który opiekował się chorym Stefanem Batorym) potrzebował służącego, młody Jan zaofiarował mu swoje usługi. W ten sposób dotarł w końcu do celu podróży. We Włoszech najął się do pracy u pewnego aptekarza. Pierwsze zetknięcie z nowym środowiskiem nie było pozytywne. Rozczarował się szybko do niego, nie znalazłszy wśród nich świętych ludzi. Był już niemal zdecydowany powrócić do ojczyzny, gdy spotkał tajemniczego wędrowca, który poradził mu, by udał się dalej, w głąb kraju, do Neapolu, Rzymu lub Loreto. Pod wpływem tego spotkania Jan zdecydował się pozostać i kontynuować podróż. Do Neapolu dotarł w czasie Wielkiego Postu 1578 roku. Tu odnalazł klasztor kapucynów. Zakonnicy ci wydawali mu się być właśnie tymi, o których opowiadała matka. Zgłosił się zatem do nich prośbą o przyjęcie do zakonu i w maju tegoż roku przywdział habit i przyjął imię Jeremiasz. Po złożeniu ślubów w 1579 roku przez kilka lat wykonywał w klasztorach różne prace. W 1585 roku został skierowany do obsługi chorych w dużej infirmerii klasztoru S. Eframo Nuovo. Przebywał w tym miejscu czterdzieści lat, aż do swojej śmierci Cechą charakterystyczną jego życia było miłosierdzie. Dla niego Bóg był miłosierdziem, Trójca Święta – miłosierdziem, Męka Chrystusa i Eucharystia – miłosierdziem. Matka Chrystusa jawiła się mu jako Matka Miłosierdzia, Kościół jako tajemnica miłosierdzia. Ludzkość była dlań darem miłosierdzia, zaś wszechświat widzialny i niewidzialny – nieustannym aktem Bożego miłosierdzia. Brat Jeremiasz był pielgrzymem także w klasztorze. Nie chciał mieć nawet skromnej celi zakonnej, a noce spędzał w celach chorych lub współbraci. Jako człowiek pracy i czynu mawiał, że pełnienie czynów miłosierdzia więcej znaczy niż ekstazy. A jednak był także człowiekiem modlitwy, zakochanym w Eucharystii, zgłębiającym tajemnicę krzyża, kochającym Maryję jako swoją Matkę. Kiedyś, podczas modlitwy, zobaczył ją jako Królową. Nie miała jednak na głowie korony. Na jego zdumienie tym faktem Maryja odpowiedziała: Moją Koroną jest ten oto, mój Syn. Wkrótce po tym wydarzeniu w Królestwie Neapolu rozpowszechniono
obraz Najświętszej Maryi Panny z wizji brata Jeremiasza. Brat Jeremiasz nie tylko pielęgnował chorych, ale także zbierał dla nich jałmużnę. Brał w obronę służących źle traktowanych przez panów, poszukiwał pracy dla bezrobotnych, starał się zapewnić posag osieroconym lub zagrożonym moralnie dziewczętom, by mogły godnie wyjść za mąż. Zmarł 5 marca 1625 roku na zapalenie płuc, przeziębiwszy się, gdy spieszył z posługą choremu. W obliczu śmierci odczuł pewien lęk – wobec Boga poczuł się ubogim grzesznikiem, niegodnym przed Nim stanąć. Przełożony przypomniał mu wówczas, że przecież on sam zawsze uczył, by zawierzać Bożemu miłosierdziu i ufać krwi Jezusa i wstawiennictwu Maryi. Słowa te rozproszyły lęk, uniósł się i powiedział: Tak, Panie Jezu, idę. Zawsze za Jezusem i ku Jezusowi, by wypełnić swoje życiowe powołanie.30 października 1983 roku Jan Paweł II beatyfikował Jeremiasza, brata z zakonu kapucynów. W liturgii wspomnienie bł. Jeremiasza z Wołoszczyzny obchodzone jest 7 maja

/źródło opracowania biografii: http://glosojcapio.pl/index.php?Itemid=75&id=67&option=com_content&task=view /

31.10- delegacja Metropolii Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej dla Europy Zachodniej i Południowej rozpoczęła pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W skład delegacji weszli: wikariusz biskupi metropolii abp Marc Nemţeanul; biskup Diecezji Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej dla Hiszpanii i Portugalii, bp Timotei Lauran; biskup Diecezji Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej dla Italii, bp Siluan Marsilianul.. Duchowni spotkali się z patriarchą Jerozolimy Teofilem III oraz przełożonym rumuńskiej diaspory w Ziemi Świętej archimandrytą Hieronimem Creţu. Delegacja przebywała do 5 listopada.

31.10- w Blaj (okręg Alba) w Grekokatolickim Seminarium Teologicznym odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe pt: „ Odkrycie na nowo postaci św. Pawła, jego życia, teologii, działalności”, poświęcone postaci św. Pawła Apostoła, z racji obchodzonego obecnie w całym Kościele Powszechnym Roku Św. Pawła. Sympozjum zostało zorganizowane przez: Grekokatolicką Metropolię, Uniwersytet Babeş-Bolyai z Cluj-Napoca; Wydział Teologii Grekokatolickiej, Seminarium Teologiczne oraz Centrum Studiów Grekokatolickich. W spotkaniu naukowym wzięli udział m.in.: m ks. prof. Orsatti Mauro z Lugano w Szwajcarii; dr Marţian Sorin z Cluj-Napoca; dr Kovács F. Zsolt z Alba Iulia; dr Paţulea Călin-Daniel; dr Nagy József z Alba Iulia; ks. dr Barta Cristian z Blaj; ks. Bodea Nicu z Şimleul Silvaniei.

31.10 – Dzień Reformacji (rum. Ziua Reformaţiei). W Rumunii, podobnie jak i we wszystkich krajach na całym świecie, Kościoły nurtu reformacyjnego uczciły tę ważna dla siebie datę.

W Rumunii istnieją następujące Kościoły protestanckie:

- Kościół Ewangelicko-Augsburski (luterański, sięgający korzeniami luteranizmu niemieckiego – rum. Biserica Evanghelică Confesiune de Augsburg din România). Jego zwierzchnikiem jest rezydujący w Sibiu bp dr Christoph Klein;

- Kościół Ewangelicko-Luterański (sięgający korzeniami luteranizmu węgierskiego – rum. Biserica Evanghelică-Lutherana din România). Jego zwierzchnikiem jest rezydujący w Cluj-Napoca bp dr Dezső Zoltán Adorjáni;

- Kościół Ewangelicko-Reformowany (kalwiński-rum. Biserica Reformată din România), skupiający w swoich szeregach głównie węgierską mniejszość zamieszkującą Transylwanię. Zwierzchnikiem tego Kościoła jest ordynariusz kalwińskiej diecezji Piatra Craiului z siedzibą w Oradea, bp dr László Tőkés.

Innymi biskupami kalwińskimi w Rumunii są: bp Transylwanii – bp dr Géza Pap, bp dr Sándor Csaba z Zalău (okręg Sălaj).

Ponadto, w Rumunii istnieją także wspólnoty chrześcijańskie (tzw. II reformacji), powstałe w wyniku dalszego podziału wewnątrz chrześcijaństwa – np. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rumunii (rum. Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea), Kościół Chrześcijan Baptystów (rum. Biserica Creştina Baptistă), Kościół Zielonoświątkowy (rum. Biserica Pentacostală lui Dumnezeu Apostolică) i inne.


Opublikowano w Z życia Kosciołów. Link.

Dodawanie komentarzy wyłączone.